Een zinvolle dagbesteding voor iedereen Joke is 34 jaar en heeft een verstandelijke beperking. Vijf dagen per week wordt zij opgehaald met een busje en gaat zij naar een zorgboerderij in een dorpje verderop.Op de zorgboerderij helpt zij met het voederen en verzorgen van de dieren, het uitmesten van de stallen en het sproeien van de planten. Sinds Joke hier werkt is ze veel vrolijker en heeft ze veel meer zelfvertrouwen. Dit komt, doordat zij nu veel structuur heeft, weer onder de mensen is en het gevoel heeft dat zij er écht toe doet.  

Wat is dagbesteding? Dagbesteding wordt ook wel groepsbegeleiding genoemd en in Nederland maken hier zo'n 400.000 mensen met een beperking gebruik van. Dagbesteding is een georganiseerde manier om je dag zinvol in te vullen. Er zijn veel verschillende soorten dagbesteding. Er zijn varianten voor doven, blinden, ouderen, mensen met een psychische beperking, mensen met een lichamelijke beperking en mensen met een verstandelijke beperking. De invulling kan variëren van activiteiten bij een dagcentrum tot werken in een restaurant, winkel of op een zorgboerderij. Ik ga bijvoorbeeld regelmatig lunchen in een restaurantje waar bijna alle mensen een verstandelijke beperking hebben. Ook heb ik een keer gegeten in een restaurant waar het volledig donker is en de bediening bestaat uit blinde en slechtziende mensen. 

Waarom dagbesteding voor mensen met een beperking? Het is voor iedereen belangrijk om zijn dag op een zinvolle, bevredigende manier te besteden. De meeste mensen vullen hun dagen in door te werken, maar voor mensen met een beperking is dit vaak niet mogelijk. Bij een 'normale' baan liggen het niveau en het tempo vaak te hoog en wordt er geen rekening gehouden met iemands beperking. Dagbesteding zorgt ervoor dat ook mensen met een beperking een dagritme hebben, een bijdrage leveren aan de samenleving en sociaal actief kunnen blijven. Dit kan doordat er goed wordt gekeken naar iemand mogelijkheden en grenzen. Dagbesteding geeft mensen met een beperking weer een reden om hun bed uit te komen, ze leren nieuwe vaardigheden en voelen zich na een dag werken voldaan. 

Hoe regel je dagbesteding voor mensen met een beperking? Sinds de overgang van de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten naar de Wet Maatschappelijke Ondersteuning op 1 januari 2015 is dagbesteding de verantwoordelijkheid van de gemeente. Om dagbesteding te regelen is de eerste stap dus contact op nemen met je eigen gemeente. Zij kunnen je informeren over de mogelijkheden. Iedere gemeente mag namelijk zelf bepalen hoe ze dit vormgeven.

Voor meer informatie spreek met LeekerweideGroep.

Delen